Creations by Lunetier Ludovic

A woman shape for one of a kind personality !

These glasses are a custom made pair with a soft playfull twist. Verry woman but still classy. 2 different acetate colors have been pased on the top edge and a fine moon fugure inside the lens shape. A shape in the shape, makes the frame less common, more unique.

It's a special order for a Brussels based blogger, make sure to visite her blog on www.13zor.be, more info coming soon !

Definitie van ambachtsman

Ambachtsman Lunetier Ludovic Opticien Brilmaker

Wat een erkenning !

Vanaf 1 januari 2016 krijgen de ambachtlieden een definitie in het wetboek.

Zie hier de nieuwe definitie van de ambachtsman:

"De ambachtsman is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie".

Yves Saint Laurent : “Je ne suis pas un couturier, je suis un artisan, un fabricant de bonheur.”
(Ik ben geen modeontwerper, maar een ambachtsman, een fabrikant van geluk).

Dank u Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie

Source: http://www.dagvandeambachten.be/nl/

Ambachtsman Lunetier Ludovic Brilmaker